Certec-logo

Universitets-logo

Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Om Certec

Certec-fonden

Webkarta

Webkodex

English Website

Institutionen för
designvetenskaper


Tidigare löpsedlar

Om cookies

Löpsedel

 

Du har kommit till Certecs gamla webbplats!

Denna webbplats underhålls inte längre - och finns kvar av historiska skäl. Här finns mycket och intressant information från det tidiga Certec.

Certecs aktuella webbplats finns på www.certec.lth.se

 


 

 

Webmaster@certec.lth.se